Deficytowe zawody w Małopolsce - prognoza na 2018 rok

Deficytowe zawody w Małopolsce - prognoza na 2018 rok

 

Sytuacja na małopolskim rynku pracy zdecydowanie sprzyja obecnie osobom poszukującym zatrudnienia. Już czwarty rok z rzędu spada stopa bezrobocia, która wynosi obecnie 5,3% i jest niższa od ogólnopolskiej stopy bezrobocia wynoszącej 6,6%. Niższe bezrobocie niż w Małopolsce jest jedynie w 2 województwach w kraju: wielkopolskim (3,8%) i śląskim (5,2%) (dane na 30.10.2017r.).

 

Powiatowe rynki pracy w naszym województwie są jednak mocno zróżnicowane. Najniższe bezrobocie występuje w Krakowie (2,8%) oraz w powiatach zlokalizowanych blisko Krakowa (myślenickim, suskim, krakowskim, wadowickim, bocheńskim). Natomiast najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych jest w powiecie dąbrowskim gdzie stopa bezrobocia jest prawie czterokrotnie wyższa i wynosi 11,6%.

 

Mimo dużego zróżnicowania na małopolskim rynku pracy pod względem natężenia bezrobocia, można wskazać grupy zawodów deficytowych – czyli takich w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

 

Zgodnie z informacjami zebranymi na www.barometrzawodow.pl, opartymi na badaniu rynku pracy przeprowadzanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, przy współpracy agencji zatrudnienia, możemy już dziś wskazać zawody deficytowe w województwie małopolskim w roku 2018:

 

betoniarze i zbrojarze

blacharze i lakiernicy samochodowi

brukarze

cieśle i stolarze budowlani

cukiernicy

dekarze i blacharze budowlani

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

fizjoterapeuci i masażyści

fryzjerzy

graficy komputerowi

kelnerzy i barmani

kierowcy autobusów

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

kucharze

lekarze

masarze i przetwórcy ryb

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych

murarze i tynkarze

kierownicy budowy

kosmetyczki

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

operatorzy obrabiarek skrawających

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

piekarze

pielęgniarki i położne

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

robotnicy budowlani

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

spedytorzy i logistycy

szefowie kuchni

ślusarze

 

 

 

Natomiast zawody najbardziej nadwyżkowe, czyli takie w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców to:

 • ekonomiści
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
 • pracownicy administracyjni i biurowi
 • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
 • specjaliści administracji publicznej

 

W powiecie krakowskim prognozowane największe zapotrzebowanie, czyli tzw. duży deficyt, będzie w szczególności na:

 • fryzjerów
 • kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

 

Pozostałe zawody deficytowe w powiecie krakowskim to:

administratorzy stron internetowych

agenci ubezpieczeniowi

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych

betoniarze i zbrojarze

blacharze i lakiernicy samochodowi

brukarze

cieśle i stolarze budowlani

cukiernicy

dekarze i blacharze budowlani

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

fizjoterapeuci i masażyści

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy

graficy komputerowi

inżynierowie budownictwa

kamieniarze

kelnerzy i barmani

kosmetyczki

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

kucharze

lekarze

magazynierzy

masarze i przetwórcy ryb

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych

monterzy maszyn i urządzeń

murarze i tynkarze

nauczyciele przedszkoli

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

operatorzy obrabiarek skrawających

opiekunki dziecięce

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 

piekarze

pielęgniarki i położne

pomoce kuchenne

pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych

pracownicy ds. jakości

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych

pracownicy myjni, pralni i prasowalni

pracownicy ochrony fizycznej

pracownicy przetwórstwa spożywczego

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie

pracownicy służb mundurowych

pracownicy socjalni

pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

projektanci wzornictwa przemysłowego

przedstawiciele handlowi

psycholodzy i psychoterapeuci

ratownicy medyczni

recepcjoniści i rejestratorzy

robotnicy budowlani

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji

spedytorzy i logistycy

sprzątaczki i pokojowe

sprzedawcy i kasjerzy

ślusarze

zaopatrzeniowcy i dostawcy

 

 

W powiecie bocheńskim duży deficyt będzie obejmował w szczególności zawody:

 • diagności samochodowi
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • kosmetyczki
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • lekarze
 • pielęgniarki i położne

 

Pozostałe zawody deficytowe w powiecie bocheńskim to:

administratorzy stron internetowych

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych

brukarze

cieśle i stolarze budowlani

cukiernicy

dekarze i blacharze budowlani

dentyści

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

farmaceuci

fryzjerzy

inżynierowie budownictwa

inżynierowie elektrycy i energetycy

kamieniarze

kelnerzy i barmani

kierowcy autobusów

kierownicy budowy

kucharze

lakiernicy

magazynierzy

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych

monterzy konstrukcji metalowych

murarze i tynkarze

ogrodnicy i sadownicy

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych

operatorzy obrabiarek skrawających

operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

piekarze

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

pracownicy przetwórstwa metali

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

projektanci wzornictwa przemysłowego

przedstawiciele handlowi

psycholodzy i psychoterapeuci

robotnicy budowlani

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

specjaliści ds. finansowych

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki

specjaliści telekomunikacji

spedytorzy i logistycy

ślusarze

weterynarze

 

 

 

W powiecie miechowskim zawodami o najwyższym deficycie będą natomiast:

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

 

Pozostałe zawody deficytowe na obszarze powiatu miechowskiego to:

betoniarze i zbrojarze

blacharze i lakiernicy samochodowi

brukarze

cukiernicy

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

farmaceuci

fizjoterapeuci i masażyści

floryści

fryzjerzy

kamieniarze

kierowcy autobusów

kosmetyczki

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

kucharze

logopedzi i audiofonolodzy

magazynierzy

masarze i przetwórcy ryb

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych

murarze i tynkarze

nauczyciele nauczania początkowego

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych 

operatorzy obrabiarek skrawających

opiekunki dziecięce

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

piekarze

pielęgniarki i położne

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

pracownicy ochrony fizycznej

pracownicy socjalni

przedstawiciele handlowi

robotnicy budowlani

robotnicy leśni

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

nauczyciele przedmiotów zawodowych

nauczyciele przedszkoli

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

  

 

W powiecie myślenickim największym deficytem będą objęte zawody:

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • monterzy instalacji budowlanych
 • operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • sprzedawcy i kasjerzy

 

Pozostałe prognozowane zawody deficytowe na obszarze powiatu myślenickiego to:

administratorzy stron internetowych

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych

blacharze i lakiernicy samochodowi

brukarze

cieśle i stolarze budowlani

cukiernicy

dekarze i blacharze budowlani

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

fizjoterapeuci i masażyści

floryści

fryzjerzy

graficy komputerowi

inżynierowie elektrycy i energetycy

kierowcy autobusów

kosmetyczki

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

kucharze

lakiernicy

magazynierzy

mechanicy maszyn i urządzeń

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy konstrukcji metalowych

murarze i tynkarze

nauczyciele języków obcych i lektorzy

nauczyciele praktycznej nauki zawodu

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

nauczyciele przedmiotów zawodowych

nauczyciele przedszkoli

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

operatorzy obrabiarek skrawających

piekarze

pielęgniarki i położne

pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp

pracownicy poligraficzni

pracownicy przetwórstwa metali

pracownicy przetwórstwa spożywczego

pracownicy socjalni

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

projektanci wzornictwa przemysłowego

recepcjoniści i rejestratorzy

robotnicy budowlani

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

specjaliści ds. organizacji produkcji

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki

szefowie kuchni

ślusarze

tapicerzy

technicy budownictwa

zaopatrzeniowcy i dostawcy

 

 

W powiecie proszowickim zawody deficytowe to: 

 

betoniarze i zbrojarze

blacharze i lakiernicy samochodowi

brukarze

cieśle i stolarze budowlani

dekarze i blacharze budowlani

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

farmaceuci

fizjoterapeuci i masażyści

floryści

fryzjerzy

graficy komputerowi

instruktorzy rekreacji i sportu

kierowcy autobusów

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

kucharze

magazynierzy

kosmetyczki

masarze i przetwórcy ryb

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych

murarze i tynkarze

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

pielęgniarki i położne

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie

robotnicy budowlani

spawacze

ślusarze

technicy informatycy

 

 

 

W powiecie wielickim największym deficytem będą zawody

 • cieśle i stolarze budowlani
 • fryzjerzy
 • kosmetyczki
 • kucharze
 • pielęgniarki i położne

 

 

Pozostałe zawody deficytowe na obszarze powiatu wielickiego to:

administratorzy stron internetowych

agenci ubezpieczeniowi

betoniarze i zbrojarze

blacharze i lakiernicy samochodowi

brukarze

dekarze i blacharze budowlani

diagności samochodowi

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

fizjoterapeuci i masażyści

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy

graficy komputerowi

inżynierowie budownictwa

kamieniarze

kelnerzy i barmani

kierowcy autobusów

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

lakiernicy

magazynierzy

masarze i przetwórcy ryb

mechanicy pojazdów samochodowych

monterzy okien i szklarze

murarze i tynkarze

nauczyciele języków obcych i lektorzy

nauczyciele nauczania początkowego

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

nauczyciele przedszkoli

nauczyciele szkół specjalnych

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

opiekunki dziecięce

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

pomoce kuchenne

pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych

pracownicy ochrony fizycznej

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie

pracownicy socjalni

pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy

psycholodzy i psychoterapeuci

recepcjoniści i rejestratorzy

robotnicy budowlani

robotnicy obróbki drewna i stolarze

samodzielni księgowi

spawacze

specjaliści ds. finansowych

spedytorzy i logistycy

sprzątaczki i pokojowe

sprzedawcy i kasjerzy

ślusarze

technicy budownictwa

windykatorzy

wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych

zaopatrzeniowcy i dostawcy

 

 

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku