Języki obce - atut na rynku pracy

 

 

Znajomość języków obcych w Polsce

Wydawałoby się że po 14 latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia unijnych rynków pracy dla naszych rodaków znajomość języków obcych jest na wysokim poziomie, tymczasem tylko niewielka grupa Polaków deklaruje ich znajomość.

 

Zgodnie z wynikami badania ankietowego Eurobarometer przeprowadzonego przez Komisję Europejską najbardziej powszechnym językiem obcym w Polsce jest oczywiście język angielski – jego znajomość deklaruje 18,26% naszych rodaków. Kolejne dwa języki obce, którymi władają Polacy to języki naszych geograficznych sąsiadów: język niemiecki i język rosyjski – ich znajomość deklaruje odpowiednio 12,76% i 11,92%.

 

Polacy posługują się również językiem francuskim (2,63%), włoskim (1,42%), czeskim (0,73%) i hiszpańskim (0,68%).

Źródło: http://languageknowledge.eu/

 

Najlepiej w badaniu znajomości języków obcych wypada oczywiście grupa młodych osób w wieku 15-34 lat, w której aż 31,88% deklaruje znajomość języka angielskiego. Pozostałe języki, którymi posługują się młodzi Polacy to język niemiecki (16,47%),  rosyjski (6,13%), francuski (4,11%), włoski (1,41%), hiszpański (1,21%).

Źródło: http://languageknowledge.eu/

 

Znajomość języków obcych a atrakcyjność na rynku pracy

 

W Polsce wciąż dość powszechna jest opinia, że wymóg znajomości języka obcego dotyczy pracowników wielkich korporacji, przedsiębiorstw zagranicznych czy kadry zarządzającej.

 

Tymczasem w obecnych realiach gospodarczych gdzie nawet lokalne przedsiębiorstwa prowadzą działalność na rynku międzynarodowym eksportując lub importując towary czy realizując usługi dla zagranicznych kontrahentów znajomość języków obcych jest postrzegana przez pracodawców jako jedna z najważniejszych umiejętności na rynku pracy i jak wskazuje portal Pracuj.pl aż ok. 60% ofert pracy w Polsce wymienia znajomość języka angielskiego jako jedno z głównych kryteriów.

 

Język angielski jest wszechobecny zarówno w obszarze gospodarczym, naukowym i społecznym. Nic więc dziwnego, że jego znajomość stała się tak ważna na rynku pracy, a każdy inny język obcy jest oczywiście atutem dodatkowym.

 

Natomiast niewątpliwie nie w każdej sytuacji i nie w każdym zawodzie czy specjalizacji wymagana jest biegła czy bardzo dobra znajomość języka obcego. Często znajomość na poziomie dobrym lub komunikatywnym jest wystarczająca – szczególnie, gdy zakres pracy nie jest związany bezpośrednio z językiem, a wręcz używany jest okazjonalnie i w wąskim zakresie słownictwa.

 

Należy pamiętać, że znajomość języka obcego nie tylko ułatwia poszukiwania pracy w kraju, ale umożliwia znalezienie zatrudnienia za granicami Polski, co znacznie zwiększa możliwości działania dla osób poszukujących zatrudnienia.

 

Znajomość języków obcych a wynagrodzenia

 

Badanie przeprowadzone przez portal Wynagrodzenia.pl pokazuje jaki wpływ na wzrost wynagrodzenia ma znajomość języków obcych. 

 

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w  2017 roku, w przypadku znajomości języka angielskiego mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników z zaawansowaną znajomością wynosiła 6076 zł. Sporo niższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy ze średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego - 4210 zł. W przypadku znajomości podstawowej wynagrodzenie wyniosło 3600 zł, a bez znajomości języka angielskiego 3493 zł.

Źródło: Wynagrodzenia.pl

 

Natomiast znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym gwarantowała już 4100 zł miesięcznie wynagrodzenia, a osoby, które władały językiem niemieckim na poziomie średnim otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 4450 zł miesięcznie. Analogicznie dla języka francuskiego kwoty kształtowały się na poziomie 4400 zł i 5250 zł, a dla języka hiszpańskiego 4600 zł i 4927 zł.

 

W jakie języki warto zainwestować?

 

Język angielski to bezspornie najbardziej przydatny język obcy i jego znajomość to obecnie bardziej konieczność niż możliwość.

 

Oprócz języka angielskiego najważniejsze są języki naszych geograficznych sąsiadów, z którymi łączą nas relacje gospodarcze – czyli język niemiecki i język rosyjski, oraz popularne w Unii Europejskiej język francuski czy hiszpański.

 

Dużą przewagę na rynku pracy daje znajomość jednego z mniej popularnych języków obcych a wciąż przydatnych ze względu na wymianę gospodarczą z naszymi sąsiadami tj. języki czeski czy język litewski.

 

Eksperci wskazują również, że wśród polskich partnerów biznesowych rośnie znaczenie Węgier i Szwecji – a co za tym idzie również znajomość języka węgierskiego czy języka szwedzkiego może okazać się dużym atutem.

 

W dalszej perspektywie eksperci rynku pracy przewidują, że znakomicie rokować będzie znajomość tak egzotycznych języków jak chiński czy hindi, co wynika z bardzo silnej ekspansji gospodarczej Chin i Indii i coraz większego ich wpływ również na Polska gospodarkę poprzez inwestycje i wymianę handlową.

 

Inwestycja w naukę języka obcego zwraca się szybko

 

Z pewnością znajomość języka obcego nie jest jedynym czynnikiem, który determinuje powodzenie na rynku pracy, ale z pewnością podnosi atrakcyjność kandydata i zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia, wpływa też na poziom wynagrodzenia, poszerza  możliwości poszukiwania pracy o rynki zagraniczne a także przydaje się w życiu prywatnym. Natomiast nieznajomość języka obcego po prostu ogranicza.

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku