Rozeznanie Rynku - Usługa Szkoleniowa

Szanowni Państwo,

 

InterKadra Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Trampolina do przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi:  Prawo jazdy kat. C i CE oraz Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C1, CE, C1E dla 3 osób.

 

Termin złożenia oferty: do 06.09.2019 r.

 

Szczegóły usługi opisane zostały w załączniku do wiadomości - zapytanie ofertowe.

image ZaAEOcznik_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx Pobierz
image zapytanie.doc Pobierz

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku