KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook

Niniejsza informacja przekazywana jest na podstawie art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”

Czytaj więcej

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku