Młode kobiety na rynku pracy – potencjał i bariery

Sytuacja osób młodych na rynku pracy, nie tylko w Polsce, jest relatywnie gorsza od sytuacji osób po 30 roku życia - wówczas prawdopodobieństwo zostania bezrobotnym maleje mniej więcej o połowę. Obecnie, zgodnie z danymi GUS na koniec 2017 roku, stopa bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 24 lat wyniosła 14,8%..

Czytaj więcej

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku