XVI tura rekrutacyjna

To już XVI tura rekrutacji! Rekrutacja potrwa od 1 do 12 lipca 2019

 

Informujemy iż środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zostały wyczerpane.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych ogłoszona zostanie popołudniu 12 lipca 2019

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach finansowanych w ramach funduszy europejskich oraz 3 miesięcznych odpłatnych stażach. Jeśli spełniasz poniższe kryteria zgłoś się

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  • nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
  • zamieszkują obszar województwa małopolskiego a w szczególności powiat: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku