XVII tura rekrutacyjna

To już XVII tura rekrutacji! Rekrutacja potrwa od 15 do 26 lipca 2019r.

 

Informujemy iż środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zostały wyczerpane.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych ogłoszona zostanie popołudniu 26 lipca 2019r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach finansowanych w ramach funduszy europejskich oraz 3 miesięcznych odpłatnych stażach. Jeśli spełniasz poniższe kryteria zgłoś się

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  • nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
  • zamieszkują obszar województwa małopolskiego a w szczególności powiat: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku