Rekrutacja

Dokumenty do pobrania:

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

 

  1. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),

 

  1. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),

 

  1. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

  1. zamieszkują obszar województwa małopolskiego a w szczególności powiat: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie w 26 zamkniętych (czas trwania 1 m-c) naborach, szczegóły w regulaminie.

 

Rekrutacja odbywa się w systemie ciagłym, co piątek aktualizowana jest lista osób zakwalifikowanych.

 

Jeśli spełniasz powyższe warunki, pobierz wymagane dokumenty, uzupełnij je i dostarcz do biura projektu (ul. Wielicka 50, Kraków)


Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku